ข่าวกิจกรรมวันที่ 19 มิถุนายน 2562

1. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. เจ้าหน้าที่กองทุน ผส. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

3.ร่วมการประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเนวทางการดำเนินงาน
ดูเเลช่วยเหลือเด็กเเละสตรีที่ถูกกระทำรุนเเรง

4.พมจ.ประจวบฯ ร่วมคัดแยกแรงงานต่างด้าว