การตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา)

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทีม One home) ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา) และคณะ ซึ่งเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายคมสัน เจริญอาจ) เวลา 09.00 – 09.30 น. เพื่อหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจกระทรวงฯ และตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงบ่ายได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองและลงพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน