ข่าวกิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

1. พมจ.ประจวบฯ ร่วมคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

2. ศูนย์ พก.ปข. ลงพื้นที่เร่งรัดและติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ