ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวสมจิตร์ ตั้งจิตรวรวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้ามนุษย์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ