Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมส่วนรา ชการ และประชาชน ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 หลัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งส่วนราชการ, ธุรกิจ, ห้างร้าน และจิตอาสาในพื้นที่ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ ครอบครัวละ 3,000 บาท ต่อไป

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน และประเทศชาตินานัปการ

ทีม One Home จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงเยี่ยมหญิงสู้ชีวิต ณ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพาน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวศรีสุวรรณ แก้วบุญ นางสมฤทัย ปานไพรศล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และทีม ONE HOME พร้อมด้วยนายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย ลงเยี่ยมบ้าน นางเอ (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ที่ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาชีพรับจ้างกรีดยาง แยกทางกับสามี ต้องเลี้ยงดูบุตร จำนวน 2 คน และมารดาซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ครอบครัวประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น. นางเอ (นามสมมุติ) และสมาชิกในครอบครัวรวม 4 คน ได้ไปร่วมรายการ เกมต่อชีวิต ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โดยรายการได้นำเสนอเรื่องราวความลำบากในการดำเนินชีวิตของ นางเอและครอบครัว และให้ครอบครัวตอบคำถามชิงเงินรางวัล ซึ่งนางเอ (นามสมมุติ) ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท รวมถึงแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารแก่ประชาชนที่ประสงค์บริจาคช่วยเหลือครอบครัว โดยสรุปยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,502 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสองบาทถ้วน) โดยนางเอ (นามสมมุติ) แจ้งว่าจะนำเงินที่ได้รับบริจาค มาก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่อไป

ทีม One Home จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งให้ความช่วยเหลือ ”เด็กชาย อายุ 9 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ”

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวศรีสุวรรณ แก้วบุญ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสมฤทัย ปานไพรศล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดประจวบฯ ทีม ONE HOME (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบฯ) พร้อมด้วยนายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประทีป ทั่งศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ลงเยี่ยมบ้าน เด็กชาย อายุ 9 ปี อาศัยอยที่ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เซลล์มะเร็งลุกลามทำให้เส้นประสาทตาฝ่อ ตาบอดทั้งสองข้าง (จดทะเบียนคนพิการแล้ว) มีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาล ครอบครัวมีรายได้จากบิดา ซึ่งมีอาชีพกรีดยาง เพียงคนเดียว จึงอยู่ในภาวะยากลำบาก ในการนี้ นายศราวุธ จิรพิทักษ์ เป็นผู้แทน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เงินจากกองทุนธารน้ำใจใต้ร่มพระบารมี จำนวน 3,000 บาท เงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในจังหวัด จะได้โอนเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ดังนี้
– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 2,000 บาท
– ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จำนวน 3,000 บาท
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด จำนวน 3,000 บาท
– บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด จำนวน 3,000 บาท